یادداشت مدیرگروه

مدیریت پروژه همواره و همه جا فارغ از حوزه کاری و نوع صنعت مورد نیاز است؛ از صنایع نرم مثل آموزش یا فناوری اطلاعات تا پروژه‌های بزرگ و پیچیده در حوزه انرژی و ساخت و ساز، از زندگی فردی گرفته تا پروژه‌های مرتبط با مسائل اجتماعی یا دغدغه های زیست محیطی. این گستردگی حوزه کاربرد سبب شده تا نیاز به مشاغل مرتبط با حوزه مدیریت پروژه در سراسر دنیا در در سالهای آتی در سطح چند میلیون برآورد شود. پس اگر در حوزه مدیریت پروژه فعالید یا تصمیم دارید در این حوزه تحصیل و تجربه کنید، این انتخاب خوبی است. اما برای موفقیت در این حوزه لازم است علاوه بر یادگیری فنی و مهارتی، آگاهی عمومی را نیز در رابطه با اهمیت و نقش مدیریت پروژه ارتقاء دهیم. گام برداشتن در این حوزه، مستلزم داشتن نگاهی فراگیر و میان رشته‌ای به مدیریت پروژه برای ترویج و جاریسازی آن در حوزه ها و صنایع مختلف در راستای موفقیت پروژه ها و اعتلای سازمان های کشور است.
ما در دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با نگاهی فراگیر و این چنینی به مدیریت پروژه تلاش میکنیم بخشی از جامعه مهندسی کشور را برای این مهم آماده کنیم. همچنین امیدواریم با نگاه به رویکردهای نوین و گفتمان های تخصصی در این حوزه، مسیر حرکت برای تبدیل شدن از یک مهندس به یک مدیر پروژه حرفه‌ای را تسهیل کنیم.

مریم اشرفی

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت

دانشگاه صنعتی امیرکبیر